Polityka prywatności
aplikacji mobilnej Winterhalter Rental Kalkulator

W tym dokumencie opisujemy kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych oraz zasadami ich przetwarzania podczas korzystania z aplikacji mobilnej Winterhalter Rental Kalkulator (dalej Aplikacja).

Ogólny opis działania Aplikacji

Aplikacja nazywa się „Winterhalter Rental Kalkulator”. Każdy może ją pobrać ze sklepu Google Play na urządzenie z systemem Android, jednakże aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych nabyciem lub najmem zmywarek przemysłowych marki Winterhalter i do takich odbiorców jest skierowana.

Aplikacja po zainstalowaniu działa samoczynnie na urządzeniu. Wszystkie kalkulacje, które tam zachodzą, dzieją się bezpośrednio w Aplikacji, nie wymaga ona połączenia z Internetem. Użytkownik nie wprowadza żadnych danych osobowych ani kontaktowych, nie ma możliwości założenia ani powiązania aplikacji z kontem użytkownika założonym w innych serwisach Winterhalter.

Za pomocą aplikacji można jedynie sprawdzić cenę najmu zmywarek oferowanych przez Winterhalter w oparciu o wprowadzone do aplikacji predefiniowane kryteria takie jak model zmywarki, okres najmu, wybrane funkcjonalności czy wykup urządzenia na koniec najmu.

Do jakich uprawnień i danych w Twoim urządzeniu Aplikacja wymaga dostępu
Aplikacja do swojego działania na urządzeniu nie wymaga żadnych uprawnień oraz nie uzyskuje dostępu do żadnych danych.

Jakie dane zbiera Aplikacja?

Aplikacja nie zbiera żadnych Twoich danych osobowych ani danych zapisanych w Twoim urządzeniu.
Czy Aplikacja udostępnia dane osobom trzecim
Aplikacja nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim.

Konsola dewelopera Google Play

Konsola Dewelopera Google Play pozwala na przeglądanie raportów tworzonych przez Google. Można tam sprawdzić ile jest instalacji Aplikacji, na jakich urządzeniach, w jakich krajach itp. itd. Sama Aplikacja nie ma w sobie żadnych funkcji sprawdzania takich rzeczy, są to dane przedstawiane i przygotowywane przez Google. Dane te nie umożliwiają powiązania z konkretnymi użytkownikami czy urządzeniami.

Pomiot odpowiedzialny
Właścicielem i deweloperem Aplikacji jest Winterhalter Gastronom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielgolesie Duchnowskim, ul. Krajobrazowa 2, 05-074 Wielgolas Duchnowski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069314, NIP 952-17-67-424, REGON 013134472, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł, dalej Winterhalter

Kontakt
We wszystkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności oraz funkcjonowaniem Aplikacji prosimy o kontakt pod adresem: biuro@winterhalter.com.pl