Zwrot z inwestycji – obliczenia - wynajmijzmywarke.pl

Jak obliczyć zwrot inwestycji w biznes gastro?

27 maja 2021, 10:22

Biznes gastronomiczny wciąż postrzegany jest przez wielu jako żyła złota, która praktycznie sama pracuje na swój sukces. Każdy, kto działa w tej branży, dobrze jednak wie, że ten mit ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nieodpowiednie zarządzanie i planowanie może sprawić, że nawet przy pełnym lokalu będzie Ci trudno wyjść „na swoje”. Dlatego sprawdź, jak obliczyć zwrot z inwestycji w biznes gastronomiczny.

 

Stopa zwrotu z inwestycji w gastrobiznes – wyliczenie

Stopa zwrotu lub rentowność to coś, czemu trzeba poświęcić szczególną uwagę przy każdej inwestycji. Te pojęcia można rozumieć jako zdolność firmy do generowania zysków. Wskaźnik zwrotu z inwestycji poinformuje Cię, jak szybko zaczniesz wychodzić „na swoje”, czyli osiągać zyski. Jego wysokość zależy od osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Im większe przychody i im mniejsze koszty, tym krótszy czas zwrotu z inwestycji.

Jak obliczyć zwrot z inwestycji?

Istnieją różne metody wspierające przeprowadzanie prognoz tego typu. Jedno jest jednak pewne – warto dokonać rzetelnych wstępnych obliczeń jeszcze przed włożeniem w biznes jakichkolwiek pieniędzy. Kluczowe są w tym przypadku realistyczne prognozy sprzedaży. Inwestorzy mają tendencję do zbyt optymistycznego przewidywania w zakresie działalności swojego biznesu. Przyjrzyj się swoim kosztom i planowanym przychodom krytycznym okiem. Nawet po rozpoczęciu działalności trzeba być ostrożnym. Stopa zwrotu z inwestycji wyliczona tylko na podstawie krótkiego okresu działalności, który był udany, na pewno nie sprawdzi się w praktyce.

 

Jak obliczyć zwrot z inwestycji w branży gastronomicznej - wynajmijzmywarke.pl

Obliczając zwrot z inwestycji, trzeba pamiętać o dynamice zmian i sezonowości w gastronomii. Wyliczenia zrealizowane na podstawie okresu wzmożonego ruchu będą przekłamane.

 

Zwrot z inwestycji – marża brutto

Marża brutto to pierwszy krok do wyliczenia rentowności inwestycji. Wskazuje ona podstawową rentowność świadczonych usług. Pozwala wyliczyć, ile pieniędzy zostaje w Twojej kieszeni z każdej złotówki przychodu, po odliczeniu podstawowych kosztów. Można wziąć pod uwagę jedynie koszty surowcowe lub też koszty personalne pracowników (kucharz, barman).

Metoda obliczania marży brutto jest więc bardzo prosta – należy od przychodu odjąć koszty surowców, a otrzymaną kwotę podzielić przez cały przychód i pomnożyć przez 100% = wówczas otrzymasz procentowy wskaźnik Twojej marży. Jeśli Twój przychód wynosi 100 000 zł, a koszt surowca 25 000 zł, obliczenia będą wyglądały następująco:

(100000-25000)/100000*100% = 75000/100000*100% = 75%

 

Jak obliczyć zwrot z inwestycji – wskaźniki EBIDTA, EBIT i EBT

Następnym krokiem jest uwzględnienie w obliczeniach również pozostałych kosztów. Wykorzystuje się do tego różne wskaźniki. EBIDTA to skrótowiec od angielskiego wyrażenia „earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, które oznacza zarobki przed odjęciem odsetek (kosztów kredytu), podatków, kosztów użytkowania (spadku wartości użytkowanych sprzętów w czasie) i amortyzacji. Wskaźnik EBIDTA oblicza się więc, odejmując od przychodu (sprzedaży netto) kosztów surowcowych i operacyjnych oraz kosztów personelu.

Bardziej precyzyjne są wskaźniki EBIT (ang. earnings before deducting interest and taxes) i EBT (ang. earnings before taxes). Ten pierwszy wymaga odjęcia od przychodów również kosztów amortyzacji. Aby obliczyć zwrot z inwestycji według wskaźnika EBT, trzeba odliczyć od otrzymanego wyniku koszty zobowiązań kredytowych (np. odsetki związane z zaciągniętymi pożyczkami lub opłatami leasingowymi). Dzięki temu sprawdzisz, czy raty kredytowe lub leasingowe nie „zjedzą” Twoich zysków. Kwotę wyliczoną na podstawie wzoru na wskaźnik EBT nazywa się też dochodem lub zyskiem operacyjnym.

 

Stopa zwrotu inwestycji – zysk netto

Aby otrzymać wartość zysku netto, od uzyskanego wcześniej wyniku należy odliczyć koszty podatkowe. Ten wskaźnik z języka angielskiego oznacza się skrótem EAT (earnings after taxes). Uzyskany wynik to kwota, która trafi do Twojej kieszeni jako właściciela biznesu. Jeśli wynik jest ujemny, oznacza to, że nie tylko nie odnotujesz zysków, ale będziesz musiał wręcz dokładać do interesu. Należy wówczas starannie przeanalizować wszelkie koszty i sprawdzić, w jaki sposób można je zredukować!

 

Wskaźnik zwrotu z inwestycji – ROI i ROE

Prognozowany zysk to jedno, ale jak obliczyć, jaki będzie czas zwrotu inwestycji, czy też raczej czas zwrotu przeznaczonych na nią środków? Do tego służą wskaźniki ROI (ang. return on investment) oraz ROE (return on equity). Pierwszy stosuje się w przypadku korzystania z kapitału zewnętrznego (kredytu, pożyczki itd.). Pozwala on obliczyć, kiedy zostaną uregulowane wszystkie zobowiązania, a tym samym biznes gastronomiczny stanie się w całości Twój.

Wskaźnik ROE służy zaś do obliczania tempa zwrotu nakładów własnych włożonych w daną inwestycję. Pozwala ocenić, jak duże zyski można wyciągnąć z zainwestowanego kapitału. Oba wskaźniki wyrażane są w procentach.

Jak obliczyć wskaźnik ROI

ROI oblicza się dzieląc zysk operacyjny opodatkowany przez całkowite nakłady inwestycyjne, a następnie mnożąc całość przez 100%. Przyjmuje się, że inwestycja jest opłacalna, jeśli obliczona wartość wskaźnika ROI jest wyższa niż wartość średniego ważonego kosztu kapitału (WACC). Jeśli jest niższa, inwestycję uznaje się za nieopłacalną. Wynik informuje o tym, na jaki zysk można liczyć z każdej zainwestowanej złotówki. Jest to stopa zwrotu inwestycji, która pozwala obliczyć, jak szybko zainwestowany kapitał wróci do Ciebie.

Chcesz wiedzieć, jak dobrze zaplanować działalność gastronomiczną, koszty i zyski? Sprawdź, jak napisać biznesplan restauracji.


Tagi:

Kategorie: